De volgende disclaimer is van toepassing op deze website:

  • De eigenaar spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Eigenaar de toegang tot de webpagina monitoren.

  • Deze website en alle daarop vertoonde kunstwerken,foto's en patronen zijn eigendom van Anny Meuleners en mogen niet zonder toestemming vermenigvuldigd worden.
  • Deze website is ontwikkeld door Edwin Hermkens en het website specifiek design en coding is auteursrechtelijk beschermt en mag niet zonder toestemming van de ontwikkelaar gebruikt dan wel vermenigvuldigd worden.